•                          Цени на абонаментни карти в сила от 15.10.2011 г.


                               Цена на билет за едно пътуване в една посока: 0.80 лв.

 

Вид на картата

Ученическа

Пенсионерска

Обикновена

Номинал

Номинал

Номинал

седмична 7.00 лв.

7.00 лв.

7.00 лв.

месечна 17.00 лв.

20.00 лв.

25.00 лв.

3 месечна

48.00 лв.

56.00 лв.

68.00 лв.

6 месечна

91.00 лв.

100.00 лв.

123.00 лв.

9 месечна

131.00 лв.

140.00 лв.

173.00 лв.

12 месечна

172.00 лв.

178.00 лв.

218.00 лв.

Намаления и облекчения

Цена на годишни карти :

 1. За граждани над 70 годишна възраст, жители на Община Пазарджик – 15.00 лв.
 2. За лица с първа и втора група инвалидност, навършили 68 години – 15.00 лв.

Необходими документи за издаване на:

Ученическа карта за ученици и студенти, един от следните документи:

 • лична карта
 • служебна бележка от съответното учебно заведение
 • ученически бележник
 • студентска книжка

Пенсионерска карта:

 • лична карта, разпореждане от РУ „Социално осигуряване”

Карта за граждани над 70 годишна възраст, жители на Община Пазарджик:

 • лична карта
 • актуална снимка.

Карта за лица с първа и втора група инвалидност, навършили 68 години:

 • експертно решение от ТЕЛК
 • лична карта
 • актуална снимка

Карти за военноинвалиди и военнопострадали:

 • Книжка за военноинвалид или военнопострадал, издадена от МО

Карти за ветерани от войната:

 • Удостоверение от Държавна агенция "Архиви"

Всички видове карти се издават в билетния център на ул."Екзарх Йосиф"(на спирката пред Младежки дом - Пазарджик).