Линия 1

Виж повече

Линия

Виж повече

Линия 2

Виж повече

Линия

Виж повече

Линия 4

Виж повече

Линия 5

Виж повече

Всички

Разписание

Лятно разписание в сила от 01.07 - 01.09 2016 г.

Уважаеми пътници,

В сила от 01 Юли 2016 до 01 Септември 2016 "Тролейбусен трансорт - Пазарджик" АД публикува ново разписание за движението на тролеите

Виж разписанието

 

Запознайте се с нашето разписание. За Ваше улеснение има опция за печат на отделните линии, или цялото разписание на Тролейбусен транспорт - Пазарджик

 

 

 

„ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ – ПАЗАРДЖИК „ АД

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ В СИЛА ОТ 13.12.2015 Г.

 

ТРЪГВА УСТРЕМ

ЛИНИЯ

ТРЪГВА ГАРАТА /КАУЧУК/

ТРЪГВА УСТРЕМ

ЛИНИЯ

ТРЪГВАГАРАТА /КАУЧУК/

05.00

1

05.30

14.48

15.18

05.25

06.00

15.00

1

15.30

05.55

06.28

15.12

1

15.40

06.15

06.50

15.24

15.48

06.30

1

07.00

15.36

1

16.03

06.40

07.10

15.48

16.18

06.50

1

07.20

16.00

1

16.30

07.00

07.30

16.10

    1E          16.40

07.10

1

07.40

16.20

1

16.50

07.20

07.46

16.30

17.00

07.30

1

08.00

16.40

1

17.10

07.40

08.12

16.50

17.20

07.50

1

08.27

17.00

1

17.30

08.00

08.35

 17.10

 1E         17.42 

08.12

1

08.44

17.20

1

17.50

08.24

08.51

17.30

18.00

08.36

1

09.06

17.45

1

18.15

08.48

09.18

18.00

18.30

09.00

1

09.30

18.15

18.45

09.12

09.42

 

09.24

1

09.54

18.45

1

19.12

09.36

10.06

19.00

19.30

09.48

1

10.18

19.15

19.42

10.00

10.28

19.30

20.00

10.12

1

10.42

19.45

20.15

10.24

10.56

20.00

20.25

10.36

1

11.06

20.20

20.40

10.48

11.18

20.40

21.05

11.00

1

11.28

21.05

21.25

11.12

1

11.42

21.50

1

22.15

11.24

11.52

 

 

 

11.36

1

12.08

05.25

06.00

11.48

12.15

06.55

07.20

12.00

1

12.30

08.25

2

08.54

12.12

1

12.45

15.15

2

15.47

12.24

12.54

16.10

2

16.30

12.36

1

13.09

17.55

18.40

12.48

13.18

 

 

 

13.00

1

13.30

 

 

 

13.12

1

13.42

07.45

4

08.05

13.24

13.54

16.50

4

17.10

13.36

1

14.05

 

 

 

13.48

14.20

 

 

 

14.00

1

14.30

06.55

5

07.20

14.12

1

14.42

07.40

5

08.10

14.24

14.56

16.40

5

17.10

14.36

1

15.06

 

 

 

              

„ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ – ПАЗАРДЖИК „ АД

   ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ В СИЛА ОТ 13.12.2015 Г. 

ТРЪГВА УСТРЕМ

ЛИНИЯ

ТРЪГВА ГАРАТА

/КАУЧУК/

ТРЪГВА УСТРЕМ

ЛИНИЯ

ТРЪГВА ГАРАТА

/КАУЧУК/

 

14.15

14.41

05.25

06.00

14.30

15.05

05.55

06.28

14.45

15.20

06.20

06.50

15.00

15.34

06.40

           1Е

07.15

15.15

15.48

07.00

1

07.30

15.30

16.00

07.15

07.48

15.45

16.18

07.30

1

08.00

16.00

16.30

07.45

08.15

16.15

16.37

08.00

1

08.27

16.30

17.00

08.15

08.40

16.45

17.20

08.30

1

08.52

17.00

17.30

08.45

09.20

17.15

17.42

09.00

1

09.30

17.40

18.05

09.15

09.45

18.00

18.30

09.30

1

10.05

18.20

18.45

09.45

10.15

18.40

19.13

10.00

1

10.28

19.00

19.40

10.15

10.42

19.30

20.00

10.30

1

10.56

20.00

20.36

10.45

11.15

20.30

21.05

11.00

1

11.30

21.05

21.25

11.15

11.42

21.50

22.15

11.30

1

12.08

 

 

 

11.45

12.15

05.25

06.00

12.00

1

12.30

06.55

07.20

12.15

12.45

07.45

2

08.05

12.30

1

13.00

08.25

2

08.54

12.45

13.10

15.15

15.47

13.00

1

13.36

16.10

16.30

13.15

13.45

16.50

17.10

13.30

1

14.03

17.55

18.30

13.45

14.20

 

 

 

14.00

14.30