ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

на основание чл.6, ал.9, от наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредба за ОВОС (приета с ПМС No:59 от 07.03.2003г. обн. ДВ бр. 25 18.03.2003г., изм. и доп. ДВ бр.94 30.11.2012)

"ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ - ПАЗАРДЖИК" АД

гр. Пазарджик, ул. Цар Иван Шишман No: 7 ет.1

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за "изграждане на автогара и услуги" в поземлен имот с идентификатор 55155.508.644, от който е образуван УПИ 1-569,570,571 автогара и услуги, кв.512 по плана на гр. Пазарджик, обл. Пазарджик

Лице за контакти: инж. Михаил Фолев

Адрес: 4400 Пазарджик, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик ул. Цар Иван Шишман No: 7 ет. 7

На указаните координати е осигурен достъп до информацията по приложение 2 и се приемат писмени становища и мнения от всички заинтересовани лица до 10.10.2013

 

Добре дошли на страницата на “Тролейбусен транспорт-Пазарджик“ АД


Началото на тролейбусният транспорт в гр. Пазарджик е поставено на 01.06.1993 година.

Броят на действителните линии в града е 6 .

Първата тролейбусна линия № 1Е е с дължина 11.2 км.

Пусната е на 01.06.1993 г.,

с маршрут жк ”Устрем” – Казармата – жп. Гара.

През 1995 г. са открити допълнителни линии:

  • Линия № 1 жк.”Устрем” – Промишлената зона – жп.Гара
  • Линия № 2 жк.”Устрем” – кв.”Запад” – Промишлената зона – жп.Гара
  • Линия № 2 Е жк.”Устрем” – кв.”Запад” – Казармата – жп.Гара,
  • Линия № 4 жк.”Устрем” – кв.”Запад” – Промишлената зона –фирма „Каучук”.
  • Линия № 5 жк.”Устрем” – Пощата – Промишлената зона – фирма „Каучук”

Първите тролейбуси докарани в града от Фирма „Симекс” гр.Прага- 10 броя Skoda 9TrНТ28 втора употреба от чешките градове Злин и Острава, произведени 1979-1980 г. В града са регистрирани с номера 01-10. Същите са закупени с банков кредит в размер на 1.5 млн. лв., като гарант е Община Пазарджик.

През 1994 г. е закупен 1 бр. тролейбус Skoda14Tr,регистриран с номер 11.

През 1995 г. са закупени 6 броя Skoda14Tr,произведени 1982-1983 г..Те са с номера 12-17.

През 1996 г. са доставени 6 броя съчленени тролейбуси, марка „Берна WBF”, който са дарение от българин живеещ в гр. Базел Швейцария.

С решение № 168/28.09.2006 г. ОбС  – Пазарджик разрешава на дружеството да получи 500 хил. лв. кредит за закупуване на 2 броя нови руски тролейбуси ЗИУ682Г и ТРОЛЗА 5275-05 произведени в завода в гр. Енгелс. Кредита е обезпечен от Община Пазарджик.

В момента общия брой на тролейбусите в Пазарджик е 17.

Общата еднопосочна маршрутна дължина на контактната мрежа е 30 км.

В дружеството работят 91 човека, които се грижат за комфортното и безпроблемно пътуване на пътниците.

Ежегодно дейността на дружеството се субсидира от държавния и общинския бюджет .

Средногодишно се превозват над 4 милиона пътника.

Пълното разписание за движението на тролейбусният транспорт в гр. Пазарджик може да видите в раздел РАЗПИСАНИЕ.

Фирма “Тролейбусен транспорт-Пазарджик“ АД гр. Пазарджик предлага и рекламна площ както на тролейбусните стълбове, така и на самите тролейбуси.

 

 

За повече информация можете да разгледате раздел РЕКЛАМА