У В Е Д О М Л Е Н И Е

 за инвестиционно предложение

 от

„Тролейбусен транспорт-Пазарджик” АД

 гр. Пазарджик ул.” Цар Иван Шишман” № 7, ЕИК 201552200

 Лице за контакти: Михаил Янков Фолев, 034/441949

  „Тролейбусен транспорт – Пазарджик”АД има инвестиционно предложение, относно изграждането на 2 бр. сондажни кладенци за промишлено водоснабдяване на Автогара  Пазарджик, собственост на фирма „Тролейбусен транспорт - Пазарджик”АД, гр. Пазарджик. Транспортната и търговска дейност на „Тролейбусен транспорт - Пазарджик”АД е свързана с използването на подземни води за технологични нужди. В имота, намиращ се в Пазарджик на ул. „Христо Касапвелев” – ПИ 55155.508.644, предстои да бъдат прокарани два сондажа с диаметър 160 мм и дълбочина 20 м. Същите са разположени на 33,0 м един от друг. Подземните води се добиват от един сондажен кладенец – ТК 2 – и след обработването им се заустват в ТК   Дейността на фирмата се изпълнява при непрекъснат режим на работа през цялата година. Водата добивана от сондажа ще се използва за технологични нужди на системата за охлаждане на кондензатори на термо-климатична инсталация.

         Qпр. = 158750 м3 / год. = 435 м3 /ден. = 5,0/сек.

Qмакс = 5,5л/сек.

Общо годишно водно количество – 15870 м3  / годишно

Средно дневно водно количество – 435 м3 /ден. = 5,0л/сек.

Максимално часово водно количество – 5,5 л/сек.

Проучвателната площадка, собственост на „Тролейбусен транспорт-Пазарджик”АД, се намира в южната част на гр. Пазарджик – площадката на бившите казарми – ПИ с идентификатор 55155.508.644 по КК на гр. Пазарджик. На около 150 м северно от площадката започва коритото на р. Марица. Тръбните кладенци ще бъдат разположени непосредствено източно от на сградата на Автогарата. В този район на гр. Пазарджик са изградени и са в работа още две водовземни съоръжения.

-          Производствената база на „АБТ” АД на 500 м югоизточно от ТК 1

-          Производствената база на „АБТ” АД на 520 м югоизточно от ТК 2

-          Водовземните части на тези съоръжения са заложени в алувиалния водоносен хоризонт на кватернера.

С тотална станция „SOKKIA” SET 530RK е заснето местото на тръбните кладенци. Извършена е трансформация на точките на координатната система 1970г. в географски координати.

№ТК

 

Координатна система 1970

X                                  Y

Географски координати

N                               E

Кота

    м

1

 

4546823.87

8580720.13

42۟ 10ۥ 58.964”

24۟ 19ۥ 05.840”

202,96

2

 

4546790.74

8580718.56

42۟ 10ۥ 57.891”

24۟ 19ۥ 05.756”

203,24 

Добре дошли на страницата на “Тролейбусен транспорт-Пазарджик“ АД


Началото на тролейбусния транспорт в гр. Пазарджик е поставено на 01.06.1993 година.

Първата тролейбусна линия - №1Е, пусната точно в деня на детето е с дължина 11.2 км, по маршрут жк"Устрем"- Казармата - жп Гара.

 

През 1995 г. са открити допълнителни линии:

  • Линия №1  жк”Устрем” – Промишлена зона – жп Гара
  • Линия №2  жк”Устрем” – кв”Запад” – Промишлена зона – жп Гара
  • Линия №2Е жк”Устрем” – кв”Запад” – Казармата – жп Гара
  • Линия №4   жк”Устрем” – кв”Запад” – Промишлена зона – фирма „Каучук”
  • Линия №5   жк”Устрем” – Пощата – Промишлената зона – фирма „Каучук”

Така броят на действителните тролейбусни линии към днешна дата вече е 6.

Първите тролейбуси са докарани в Пазарджик от Фирма „Симекс”- гр.Прага. Десетте броя Skoda 9TrНТ28 са втора употреба от чешките градове Злин и Острава. Произведени са 1979-1980 г. Получават регистрационни номера от 01 до 10. Тролейбусните коли са закупени с банков кредит в размер на 1.5 млн. лв., а гарант е Община Пазарджик.

През 1994 г. за нуждите на града е купен още един тролейбус - Skoda14Tr. Регистриран е с номер 11.

Година по-късно, през 1995 г. в Пазарджик пристигат още 6 броя Skoda14Tr, произведени 1982-1983 г. Получават номерата от 12 до 17.

През 1996 г. са доставени и 6 броя съчленени тролейбуси, марка „Берна WBF”. Мотрисите са дарение от българин, живеещ в гр. Базел, Швейцария.

С решение №168/28.09.2006 г., ОбС – Пазарджик разрешава на дружеството да получи 500 хил. лв. кредит за закупуване на 2 броя нови руски тролейбуси ЗИУ682Г и ТРОЛЗА 5275-05, произведени в завода в гр.Енгелс. Кредитът е обезпечен от Община Пазарджик.

Така общия брой на тролейбусите в Пазарджик става 17.

До 15 март 2013 година, когато транспортното дружество "Тролейбусен транспорт - Пазарджик"АД сключи договор с Търговско - финансова компания"ЛАЗ"ООД, гр.Киев за закупуването на 8 чисто нови тролейбуса. Цената на една мотриса е над 200 хиляди евро, а общата инвестиция възлиза на 1, 8 млн. евро.

Тролейбусите са изцяло нови и напълно отговарят на всички съвременни изисквания за екологичен транспорт.

Към днешна дата общата еднопосочна маршрутна дължина на контактната мрежа е 30 км.

Средногодишно се превозват 4 млн. пътници.

В дружеството работят 91 души, които се грижат за комфортното и безпроблемно пътуване на жителите и гостите на Пазарджик.

Ежегодно дейността на "Тролейбусен транспорт - Пазарджик"АД се субсидира от държавния и общинския бюджет.

Пълното разписание за движението на тролейбусния транспорт в гр. Пазарджик може да видите в раздел РАЗПИСАНИЕ.

Фирма “Тролейбусен транспорт-Пазарджик“ АД гр. Пазарджик предлага и рекламна площ, както на тролейбусните стълбове, така и на самите тролейбуси.

 

 

За повече информация можете да разгледате раздел РЕКЛАМА