За нас

Началото на тролейбусния транспорт в гр. Пазарджик е поставено на 01.06.1993 година.

Първата тролейбусна линия - №1Е, пусната точно в деня на детето, е с дължина 11.2 км, по маршрут жк"Устрем"- Казармата - жп Гара.

През 1995 г. са открити допълнителни линии:

Линия №1 жк”Устрем” – Промишлена зона – жп Гара

Линия №2 жк”Устрем” – кв”Запад” – Промишлена зона – жп Гара

Линия №2Е жк”Устрем” – кв”Запад” – Казармата – жп Гара

Линия №4 жк”Устрем” – кв”Запад” – Промишлена зона – фирма „Каучук”

Линия №5 жк”Устрем” – Пощата – Промишлената зона – фирма „Каучук”

Така броят на действителните тролейбусни линии, които функционират и към днешна дата вече е 6.

Първите тролейбуси са докарани в Пазарджик от Фирма „Симекс”- гр. Прага. Десетте броя Skoda 9TrНТ28 са втора употреба от чешките градове Злин и Острава. Произведени са 1979-1980 г. Получават регистрационни номера от 01 до 10. Тролейбусните коли са закупени с банков кредит в размер на 1.5 млн. лв., а гарант е Община Пазарджик.

През 1994 г. за нуждите на града е купен още един тролейбус - Skoda14Tr. Регистриран е с номер 11.

Година по-късно, през 1995 г. в Пазарджик пристигат още 6 броя Skoda14Tr, произведени 1982-1983 г. Получават номерата от 12 до 17.

Така броят на тролейбусите в Пазарджик става 17.

През 1996 г. са доставени и 6 броя съчленени тролейбуси, марка „Берна WBF”. Мотрисите са дарение от българин, живеещ в гр. Базел, Швейцария.

С решение №168/28.09.2006 г., ОбС – Пазарджик разрешава на дружеството да получи 500 хил. лв. кредит за закупуване на 2 броя нови руски тролейбуси ЗИУ682Г и ТРОЛЗА 5275-05, произведени в завода в гр. Енгелс. Кредитът е обезпечен от Община Пазарджик.

До 15 март 2013 година, когато транспортното дружество "Тролейбусен транспорт - Пазарджик"АД сключи договор с Търговско - финансова компания "ЛАЗ" ООД, гр. Киев, за закупуването на 8 чисто нови тролейбуса. Цената на една мотриса е над 200 хиляди евро, а общата инвестиция възлиза на 1, 8 млн. евро.

Тролейбусите са изцяло нови и напълно отговарят на всички съвременни изисквания за екологичен транспорт.

Към днешна дата, общата еднопосочна маршрутна дължина на контактната мрежа е 30 км.

Средногодишно се превозват над 2,5 млн. пътници.

В дружеството работят 91 души, които се грижат за комфортното и безпроблемно пътуване на жителите и гостите на Пазарджик. Ежегодно дейността на "Тролейбусен транспорт - Пазарджик"АД се субсидира от държавния и общинския бюджет.

Пълното разписание за движението на тролейбусния транспорт в гр. Пазарджик може да видите в раздел РАЗПИСАНИЕ.

Фирма “Тролейбусен транспорт-Пазарджик“ АД гр. Пазарджик предлага и рекламна площ, както на тролейбусните стълбове, така и на самите тролейбуси. За повече информация можете да разгледате раздел РЕКЛАМА.

Референции от наши клиенти