ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

 В СИЛА ОТ 16.11.2020г.

Линия 1 и 1Е:
 кв. "Устрем"- Ж.П.Гара
  Линия 1 и 1Е:
   Ж.П.Гара - кв." Устрем"
ДЕЛНИЧНИ  ДНИ      ДЕЛНИЧНИ ДНИ  
Тръгва от  кв. "Устрем"   Тръгва от Ж.П.Гара
5:30 1 12:50   6:00 1 13:20 1E
6:00 13:10 1   6:30 13:40 1
6:30 1E 13:30   7:00 14:00 1E
6:50 1 13:50 1   7:20 1 14:20 1
7:10 14:10   7:40 14:40 1E
7:30 1 14:30 1   8:00 1 15:00 1
7:50 14:50   8:20 15:20 1E
8:10 1 15:10 1   8:40 1 15:40 1
8:30 15:30   9:00 16:00 1E
8:50 1 15:50 1   9:20 1 16:20 1
9:10 16:10 1E   9:40 16:40 1
9:30 16:30   10:00 17:00
9:50 1 16:50 1   10:20 1 17:20 1
10:10 17:10   10:40 17:40 1E
10:30 1 17:30 1   11:00 1 18:00 1
10:50 18:00   11:20 18:30 1E
11:10 1 18:30   11:40 1 19:00 1E
11:30 19:00   12:00 19:30 1E
11:50 1 19:30   12:20 1 20:00 1E
12:10 20:00   12:40 20:30 1E
12:30 1 20:35   13:00 1 21:05 1E
ЛИНИИ - 2; 2Е; 4; 5
ДЕЛНИЧНИ  ДНИ
ОТ КВ. "УСТРЕМ"     ОТ  Ж.П.ГАРА  
ПР. ТР. ПР. ТР. Л - Я 
  5:35 6:00 6:30
6:50 6:55 7:20 7:30 2/2Е/4
7:45 7:45 8:10 8:10 5
8:35 8:40 9:05 9:15 2
9:35        
   15:55 16:15  16:25  2Е/2 
16:45 16:45 17:10 17:10 5/1Е
17:35 17:35 17:55 17:55 2Е/4/2Е
18:15        
ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

В СИЛА ОТ 11.06.2020г.

ЛИНИЯ 1и 1Е ЛИНИЯ 1и 1Е
ПРАЗНИЧНИ И ПОЧИВНИ ДНИ ПРАЗНИЧНИ И ПОЧИВНИ ДНИ
ТРЪГВА от  кв. "УСТРЕМ" ТРЪГВА от  ЖП ГАРА
05:45 1E     06:35 1E    
06:30 1E     07:00 1E    
07:00 1E     07:35 1E    
07:30 1     08:00 1    
08:00 1E     08:30 1E    
08:30 1     09:00 1    
09:00 1E     09:30 1E    
09:30 1     10:00 1    
10:00 1E     10:30 1E    
10:30 1     11:00 1    
11:00 1E     11:35 1E    
11:30 1     12:00 1    
12:00 1E     12:30 1E    
12:30 1     13:00 1    
13:00 1E     13:35 1E    
13:30 1     14:00 1    
14:00 1E     14:30 1E    
14:30 1     15:00 1    
15:00 1E     15:35 1E    
15:30 1     16:00 1    
16:00 1E     16:35 1E    
16:30 1     17:00 1    
17:00 1E     17:30 1E    
17:30 1E     18:00 1E    
18:00 1E     18:30 1E    
18:30 1E     19:00 1E    
19:00 1E     19:30 1E    
19:40 1E     20:15 1E    
               
               
   В ПРАЗНИЧНИ И ПОЧИВНИ ДНИ ЛИНИИ 2 ; 2Е 4 И 5 НЕ СЕ ДВИЖАТ

Новини и Събития

Временна организация на движението на тролеите в събота

Ноем. 25

Уважаеми пътници, във връзка с предстояща профилактика на въздушно-к ...

Цялата новина

Последният етап от ремонта на ул. "Царица Йоанна" отново пренасочва тролеите през Търговията

Септ. 16

Уважаеми пътници, във връзка с приключване на последния етап от ремо ...

Цялата новина