Абонамент

Цени на абонаментните карти за вътрешноградския транспорт, в сила от 01.02.2024 г.

Цена на билет за едно пътуване в една посока - 1,50 лв.


Вид на картата
Ученическа
Пенсионерска
Обикновена
Инвалидна
седмична
11.00 лв.
11.00 лв.
11.00 лв.
11.00 лв.
месечна
17.50 лв.
17.50 лв.
35.00 лв.
26.25 лв.

Намаления и облекчения

Карти за хора с увреждания с намалена работоспособност над 70,99%

Цена на годишни карти :

 1. За граждани над 70 годишна възраст, жители на Община Пазарджик – 15.00 лв.
 2. За лица с първа и втора група инвалидност, навършили 68 години – 15.00 лв.

Необходими документи за издаване на:

Ученическа карта за ученици и студенти (редовно обучение), един от следните документи:

 • снимка
 • служебна бележка от съответното учебно заведение
 • ученически бележник
 • студентска книжка

Пенсионерска карта:

 • лична карта, разпореждане от РУ „Социално осигуряване”

Карта за граждани над 70 годишна възраст, жители на Община Пазарджик:

 • лична карта
 • актуална снимка.

Карта за лица с първа и втора група инвалидност, навършили 68 години:

 • експертно решение от ТЕЛК
 • лична карта
 • актуална снимка

Карти за военноинвалиди и военнопострадали:

 • Книжка за военноинвалид или военнопострадал, издадена от МО

Карти за ветерани от войната:

 • Удостоверение от Държавна агенция "Архиви"

Всички видове карти се издават в билетния център на ул."Екзарх Йосиф" (на спирката пред Младежки дом - Пазарджик).

Работно време: от понеделник до петък 09:00 - 14:00 / 15:00 - 18:00 часа