Абонамент

Цени на абонаментни карти в сила от 01.10.2018 г.

Цена на билет за едно пътуване в една посока - 1,00 лв.


Вид на картата
Ученическа
Пенсионерска
Обикновена
седмична
10 лв.
10 лв.
10лв.
0 лв.
0 лв.
0лв.
3 месечна
60 лв.
68 лв.
87лв.
6 месечна
114 лв.
120 лв.
150лв.
9 месечна
162 лв.
168 лв.
180лв.
12 месечна
206 лв.
216 лв.
228лв.

Намаления и облекчения

Цена на годишни карти :

 1. За граждани над 70 годишна възраст, жители на Община Пазарджик – 15.00 лв.
 2. За лица с първа и втора група инвалидност, навършили 68 години – 15.00 лв.

Необходими документи за издаване на:

Ученическа карта за ученици и студенти (редовно обучение), един от следните документи:

 • лична карта
 • служебна бележка от съответното учебно заведение
 • ученически бележник
 • студентска книжка

Пенсионерска карта:

 • лична карта, разпореждане от РУ „Социално осигуряване”

Карта за граждани над 70 годишна възраст, жители на Община Пазарджик:

 • лична карта
 • актуална снимка.

Карта за лица с първа и втора група инвалидност, навършили 68 години:

 • експертно решение от ТЕЛК
 • лична карта
 • актуална снимка

Карти за военноинвалиди и военнопострадали:

 • Книжка за военноинвалид или военнопострадал, издадена от МО

Карти за ветерани от войната:

 • Удостоверение от Държавна агенция "Архиви"

Всички видове карти се издават в билетния център на ул."Екзарх Йосиф"(на спирката пред Младежки дом - Пазарджик).